Psychoterapia Kraków

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Jeżeli trafiliście Państwo na moją stronę szukając psychologa, terapeuty, w Krakowie lub osoby od której będzie można otrzymać wskazówkę, poradzić się, Ja chętnie Państwu pomogę.

arrow

Zapraszam do kontaktu jeżeli:

Myślą Państwo o zmierzeniu się z własnymi dylematami, trudnościami, gdy kryzys i problemy stają się uciążliwe i męczące. Rozpoczęcia psychoterapii to dojrzała decyzja, to gotowość do wzięcia życia we własne ręce, podjęcia wyzwania, pracy nad sobą. Dzięki terapii można odzyskać równowagę i poczucie satysfakcji.

Dobry psycholog psychodynamiczny pomoże Państwu przeanalizować dotychczasowe życie, motywy podejmowanych decyzji i wyborów, wzorce w relacji. Praca psychoterapeuty oparta jest o emocjonalną relację pomiędzy terapeutą a pacjentem.

Psycholog to nie tylko moje wykształcenie
ale także wielka pasja

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracującym w zawodzie od ponad 10 lat.


Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, przygotowującą do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, zajmuję się przede wszystkim psychoterapią indywidualna osób dorosłych w oparciu o metodę psychodynamiczną, pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Klinice Krakowskiej. Swoje doświadczenie zdobywałem podczas staży, pracy w: Instytucie Psychiatrii i Nieurologii, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Urależnień i Współuzależnień, Warsztacie Terapii Zajęciowiej, Dziennym Ośrodku Socjoterapii,. Prowadziłem również warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień dorosłych i dzieci oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla jednostek samorządowych.

W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów regularnie superwizuje swoją pracę psychoterapeutyczną u certyfikowanego superwizora w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W swojej praktyce zawsze stosuję się do zasad Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.Piotr Wereszczyński

Piotr Wereszczyński

W ramach psychoterapii dla dorosłych,
zajmuję się:

Zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi
Doświadczeniami traumatycznymi (stresem pourazowym)
Zaburzeniami afektywno dwubiegunowymi (ChAD)
Kryzysami egzystencjalnymi (utrata wiary w cel i sens życia, niezadowalnie z siebie)
Trudnościami w przeżywaniu i wyrażaniu emocji
Zaburzeniami jedznia i odżywaiania: anoreksja, bulimia, otyłość
Nadmiernym poczuciem wstydu, winy
Długotrwałym stresem
Problemami w kontaktach z ludźmi (partnerem,rodziną)
Dłogotrwałą samotnością
Długotrwałą żałobą po stracie bliskiej osoby (rozstanie z partnerem)
Trudnościami w pogodzeniu się z rozpadem związku partnerskiego
Dolegliwościami psychosomatycznymi
Pomocą w rozwoju własnej Osoby przez większy wgląd w swoje możliwości oraz ograniczenia.

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna

Określana psychoterapią wglądową, jest metodą leczenia szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych wywodzącą się z psychoanalizy. Zakłada istnienie nieświadomych motywów i popędów, które kierują zachowaniami człowieka. Polega na badaniu wewnętrznych przeżyć, odbywa się poprzez relację i dialog psychoterapeutyczny, które pomagają pacjentowi w zrozumieniu siebie. Celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której pacjent ma lepsze samopoczucie oraz objawy jakie zgłaszał ustąpią zmniejsz swoją uciążliwość. Psychoterapia psychodynamiczna służy pogłębianiu wglądu we własne pragnienia i potrzeby, przynosi ulgę i obniża napięcie psychiczne, co sprzyja odczuwaniu większej satysfakcji życiowej i poprawie jakości życia.Jakie formy terapii proponuję?

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest leczeniem zaburzeń życia psychicznego metodami psychologicznymi. Podczas psychoterapii towarzyszę pacjentowi w poszukiwaniu i rozumieniu źródeł występujących w jego życiu trudności, niechcianych, niekorzystnych zjawisk, powtarzających się schematów w relacjach z innymi ludźmi. Psychoterapia ma na celu eliminowanie lub zmniejszanie objawów lub odczuwanego cierpienia pacjenta wprowadzenie zmian w sposobie przeżywania. Zazwyczaj spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Sesje terapeutyczne trwają 50 min. i odbywają się w ustalonych terminach. To jak długo trwa proces psychoterapeutyczny jest sprawą indywidualną i zależy od źródeł trudności, z jakimi boryka się pacjent, jego potrzeb oraz od wspólnych ustaleń pomiędzy nim a terapeutą.


Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Przeznaczona jest dla osób chcących przyjrzeć się konkretnej sytuacji w swoim życiu i uzyskać pomoc w znalezieniu sposobu poradzenia sobie z nią, lub podjąć jakąś ważną dla siebie decyzję. Zazwyczaj ta forma terapii obejmuje 10 do 12 spotkań.


Psychoterapia indywidualna długoterminowa

Przeznaczona jest dla osób chcących lepiej poznać siebie, przyjrzeć się gruntownie swojemu życiu i wprowadzić zmiany w sposobie swojego funkcjonowania, tak by móc żyć lepiej, pełniej i szczęśliwie. Ta forma terapii trwa około dwóch lat, a spotkania odbywają się raz w tygodniu.


Konsultacja psychologiczna

ma na celu określenie trudności i problemów zgłaszającej się osoby oraz ustalenie najodpowiedniejszej formy pomocy. Konsultacja obejmuje najczęściej jedno do trzech spotkań. Z konsultacji korzystać mogą osoby zainteresowane pomocą dla siebie, jak i dla swoich bliskich. Konsultacja kończy się wybraniem najlepszej i najodpowiedniejszej formy pomocy dla zgłaszającej się osoby i ustaleniem celów i zasad dalszej współpracy.


Cennik

Psycholog Kraków

Zapraszam do trzech miejsc w Krakowie
gdzie prowadzę swoją praktykę psychologiczną:

Gabinet Psychoterapii Clinicus
mgr Piotr Wereszczyński
Wizyty prywatne

ul. Zbrojów 2/3, Kraków
telefon: 889 008 780
W celu ustalenia wizyty proszę o kontakt telefoniczny lub SMS. Gdy nie odbieram proszę o wiadomość SMS.


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, dotyczące wizyty, konsultacji, terapii psychoterapii lub metod pracy proszę o kontakt drogą telefoniczną lub e-mail: gabinet@krakowskipsycholog.pl

Jak trafić: Dojazd tramwajami 4, 8, 13, 14, 24 wysiąść na przystanku Urzędnicza (350m) lub Plac Inwalidów (550m) autobusami 139, 159, 164, 179, 208, 501, 503.

NZOZ Klinika Krakowska
Przychodnia Specjalistyczna(NFZ)
Filia Zachodnia

ul. Zachodnia 5/12a, Kraków

telefon: 12 267 62 60 lub 604 632 346
Wizyty w ramach umowy z NFZ-BRAK TERMINÓW. NFZ niezbędne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatry. Lub sesje płatne

Małopolski Ośrodek Psychoterapii
Synapsa

ul. Kasprowicza 3/7, Kraków

telefon: 664 134 000.Szybki kontakt